tudalen_baner

cynnyrch

 • Nodwyddau Epidwrol Anesthesia Meddygol tafladwy

  Nodwyddau Epidwrol Anesthesia Meddygol tafladwy

  Gellir gosod nodwyddau epidwral a chathetr gyda'r claf yn y safle eistedd neu ochrol.Mae'n haws adnabod y llinell ganol, sy'n allweddol i lwyddiant wrth berfformio anesthesia epidwral, gyda'r claf yn eistedd, yn enwedig mewn pwnc cryf.Rhowch y nodwydd epidwral mewn meinwe isgroenol gyda blaen crwm yn ymestyn allan o'r cephalad.Gellir gosod nodwyddau epidwral a chathetr gyda'r claf yn y safle eistedd neu ochrol.

   

 • Nodwyddau asgwrn cefn Quincke/pwynt pensil

  Nodwyddau asgwrn cefn Quincke/pwynt pensil

  Ar ôl i'r nodwydd asgwrn cefn ddod i gysylltiad â'r dura, gwneir twll a chwistrellir ychydig bach o opioid er mwyn darparu analgesia heb rwystr cydymdeimladol sylweddol a heb barlys modur sylweddol o'r eithafion isaf.Mae dau fath o nodwydd asgwrn cefn, sef blaen cwinc a blaen pensil.

 • Pecyn Mini Anesthesia Pecyn Sbinol ac Epidwral Cyfun

  Pecyn Mini Anesthesia Pecyn Sbinol ac Epidwral Cyfun

  Defnyddir pecyn mini anesthesia ar gyfer bloc nerfau epidwral neu isaracnoid ar y claf mewn llawdriniaeth glinigol ac mae'r casin miniog yn llyfnhau gwell dros ryng-sefydliadol.Mae ymwrthedd twll is a'r marcio ar y casin yn gwneud y lleoliad yn fwy cywir.

  Defnyddir pecynnau mini anesthesia ar gyfer anesthesia epidwral, sy'n cynnwys cathetrau â blaen meddal / arferol ac wedi'u cyfarparu â thyllau ochr caeedig a thyllau ochr.